Thông tin Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản

Chủ nhật,10/03/2017 | 5:10:03 GMT+7 - Người đăng bài : duhocnhat - Đã đọc 1174

Là tổ chức chính phủ chịu trách nhiệm kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh. Bộ Tư pháp có các Cục xuất nhập cảnh cũng như 8 văn phòng nhập cư trong khu vực, 7 văn phòng di trú huyện, 61 chi nhánh và 2 trung tâm di trú.

CỤC XUẤT NHẬP CẢNH SAPPORO

Cục xuất nhập cảnh khu vực Sapporo có thẩm quyền đối với Hokkaido, và bao gồm các trụ sở và 5 chi nhánh văn phòng.

Văn phòng chi nhánh Asahikawa

Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Hokkaido

(Thủ tục đăng ký cư trú*2) Hokkaido

Địa điểm 060-0042
Sapporo Third Joint Government Bldg., Odori-nishi 12 Chome, Chuo-ku, Sapporo City, Hokkaido
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

 

 
Tên Điện thoại Thẩm quyền
Phòng tiếp nhận vấn đề chung 011-261-7502 Công việc chung, vấn đề nhân sự, kế toán, vv
Tình trạng cư trú 011-261-9658 Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Vụ cưỡng chế 011-261-1270 Trục xuất
Phòng Otaru 0134-33-9238 047-0007 Tòa nhà Chính phủ Otaru 5-2 Minato-machi, Thành phố Otaru, Hokkaido

 

 

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Hokkaido(Thủ tục đăng ký cư trú*2) Hokkaido
Địa điểm 078-8391 Asahikawa Joint Government Bldg., 1-3-3-15 Miyamae, Asahikawa City, Hokkaido
Điện thoại 0166-38-6755
Thầm quyền Kiểm tra cư trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Wakkanai

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Hokkaido(Thủ tục đăng ký cư trú*2) Hokkaido
Địa điểm 097-0023 Wakkanai Port Joint Government Bldg., 2-2-1 Kaiun, Wakkanai City, Hokkaido
Điện thoại 0162-23-3269
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Chitose Tomakomai

Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Hokkaido(Thủ tục đăng ký cư trú*2)

Hokkaido

Địa điểm 066-0012 International Flights Terminal Bldg., New Chitose Airport, Bibi, Chitose City, Hokkaido
Điện thoại 0123-24-6439
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

 
Tên Điện thoại Thẩm quyền
Văn phòng Tomakomai 0144-32-9012 Kiểm tra cư trú và kiểm tra cảng

Link gốc: http://www.immi-moj.go.jp/english/soshiki/kikou/sapporo.html

 • CỤC XUẤT NHẬP CẢNH SENDAI

Cục xuất nhập cảnh khu vực Sendai có thẩm quyền đối với  Miyagi, Fukushima, Yamagata, Iwate, Akita và Aomori, và bao gồm trụ sở chính và 6 văn phòng chi nhánh.

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata and Fukushima

(Thủ tục đăng ký cư trú*2) Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata and Fukushima

Địa điểm 983-0842
Sendai Second Legal Affairs Joint Government Bldg., 1-3-20 Gorin, Miyagino-ku, Sendai City, Miyagi Pref.
Điện thoại 022-256-6076
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

 
Tên Điện thoại Thẩm quyền
Phòng tiếp nhận vấn đề chung 022-256-6076 Công việc chung, vấn đề nhân sự, kế toán, vv
Tình trạng cư trú 022-256-6073 Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Phòng cưỡng chế   Trục xuất

Văn phòng chi nhánh Aomori

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Aomori, Akita và Iwate(Thủ tục đăng ký cư trú*2) Aomori, Akita và Iwate
Địa điểm 030-0861 Aomori Second Joint Government Bldg., 1-3-5 Nagashima, Aomori City, Aomori Pref
Điện thoại 017-777-2939
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Morioka

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Iwate, Aomori và Akita(Thủ tục đăng ký cư trú*2) Iwate, Aomori và Akita
Địa điểm 020-0045 1-9-15 Morioka-eki-nishidori, Morioka City, Iwate pref.
Điện thoại 019-621-1206
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Akita

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Akita, Aomori, Iwate và Yamagata

(Thủ tục đăng ký cư trú*2) Akita, Aomori, Iwate và Yamagata

Địa điểm 010-0951 5th floor of the Akita Daiichi Joint Local Government Building, 7-1-3, Sanno, Akita-City, Akita Pref.
Điện thoại 018-895-5221
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Koriyama

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Fukushima và Yamagata(Thủ tục đăng ký cư trú*2) Fukushima và Yamagata
Địa điểm 963-8035 tầng 1 của tòa nhà thứ hai Koriyama Vụ Pháp chế chung của Chính phủ, 31-26 Kibogaoka, thành phố Koriyama, Fukushima
Điện thoại 024-962-7221
Thầm quyền Kiểm tra cư trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Link gốc: http://www.immi-moj.go.jp/english/soshiki/kikou/sendai.html

 • CỤC XUẤT NHẬP CẢNH TOKYO

Tokyo Cục xuất nhập cảnh khu vực có thẩm quyền đối với Tokyo, Kanagawa (Kanagawa có thuộc thẩm quyền của Quận Cục Xuất nhập cảnh Yokohama), Saitama, Chiba, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano và Niigata, và bao gồm trụ sở chính, 3 văn phòng di trú huyện và 12 văn phòng chi nhánh (bao gồm cả 1 chi nhánh Văn phòng xuất nhập cảnh Quận Yokohama)

 
Khu vực thẩm quyền

 

(Thủ tục đăng ký cư trú*1) Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Niigata, Yamanashi và Nagano

(Thủ tục đăng ký cư trú*2) Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Niigata, Yamanashi và Nagano

Địa điểm 108-8255
5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo
Điện thoại 03-5796-7111
Thời gian làm việc 9:00-00:00 và 13:00-16:00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)(hoặc, 9:30-11:00 và 12:40-15:00 trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ quốc gia, nếu bạn tới thăm người bị tạm giam hoặc gửi quà cho người bị giam giữ)

 

 
Tên Điện thoại Thẩm quyền
Phòng tiếp nhận vấn đề chung 03-5796-7250 Công việc chung, vấn đề nhân sự, kế toán, vv
Bộ phận nhân sự Tuyển dụng nhân sự và công việc
Phòng kế toán   Accounting and provisional release security deposit
Phòng cung cấp Cơ sở chính quyền
Phòng phối hợp, kiểm tra 03-5796-7251 Tái nhập cảnh
Phòng kiểm tra việc làm và kinh doanh 03-5796-7252 Tình trạng cư trú (giấy phép lao động)
Cục Kiểm tra sinh viên 03-5796-7253 Tình trạng cư trú (sinh viên quốc tế)
Phòng kiểm tra khách du lịch tạm thời và Thực tập sinh 03-5796-7254 Tình trạng cư trú(Thực tập sinh, khách tham quan tạm thời, các hoạt động văn hóa)
Phòng thanh tra vĩnh trú 03-5796-7255 Trạng thái lưu trú (Vợ, chồng hoặc con của người mang quốc tịch Nhật Bản)
Phòng kiểm tra người tị nạn Tiếp nhận người tị nạn
Phòng xử lý thông tin Lưu trữ, kiểm tra hồ sơ
Phòng xác minh Tìm hiểu thực tế về thủ tục nhập cư và dân cư
Phòng kiểm tra Trục xuất (kiểm tra vi phạm)
Vụ xét xử Trục xuất (điều trần cho các thủ tục trục xuất, nộp của, phản đố
Vụ Kế hoạch và Quản lý Trục xuất (quan hệ công chúng)
Phòng Nghiên cứu và Quy hoạch 03-5796-7256 Thông tin bị trục xuất
Cục Điều tra số 1 Trục xuất (phát hiện)
Cục Điều tra số 2 Trục xuất (kiểm tra vi phạm)
Cục Điều tra số 3 03-5796-7257 Trục xuất (khai tự phát tại văn phòng nhập cư)
03-5796-7258
Cục Điều tra thứ tư Khảo sát của các sự kiện
Phòng giam Trục xuất (đối xử công bằng)
Vụ trục xuất đầu tiên Trục xuất (hồi hương)
Vụ trục xuất thứ hai Trục xuất (phát hành tạm thời, vv)
Văn phòng đăng ký (văn phòng Odaiba) 03-3599-1068 Các vấn đề liên quan đến đăng ký

Văn phòng đăng ký (Odaiba văn phòng) không đối phó trong việc kiểm tra thường trú.

135-0064
tầng 9, Tokyo Chính phủ phần Cảng Bldg., 2-7-11 Aomi, Koto-ku, Tokyo pref.

Văn phòng chi nhánh Mito

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Ibaraki và Tochigi(Thủ tục đăng ký cư trú*2) Ibaraki và Tochigi
Địa điểm 310-0803 1st floor, Third Prince Bldg., 2-9-12 Jonan, Mito City, Ibaraki Pref.
Điện thoại 029-300-3601
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Utsunomiya

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Tochigi, Ibaraki và Gunma(Thủ tục đăng ký cư trú*2) Tochigi, Ibaraki và Gunma
Địa điểm 320-0033 1st floor, Ustunomiya NI Bldg., 4-15 Hon-cho, Utsunomiya City, Tochigi Pref.
Điện thoại 028-600-7750
Thầm quyền Kiểm tra thường trú
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Takasaki

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Gunma, Tochigi, Saitama, Niigata và Nagano(Thủ tục đăng ký cư trú*2) Gunma, Tochigi, Saitama, Niigata và Nagano
Địa điểm 370-0829  26-5 Takamatsu-cho, Takasaki City, Gunma pref.
Điện thoại 027-328-1154
Thầm quyền Kiểm tra thường trú
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Saitama

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Saitama, Chiba, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi và NaganoÁp dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2
Saitama
Địa điểm 338-0002 Saitama Second Legal Affairs Joint Gov’t Bldg
Điện thoại 048-851-9671
Thầm quyền Kiểm tra thường trú
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Chiba

 

Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Chiba và IbarakiÁp dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2
Chiba và Ibaraki
Địa điểm 260-0026 Chuo Community Center, 2-1 Chiba-minato, Chuo-ku, Chiba City, Chiba Pref.
Điện thoại 043-242-6597
Thầm quyền Kiểm tra cư trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Tachikawa

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Tokyo, Kanagawa (Sagamihara City) và YamanashiÁp dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2
Tokyo, Kanagawa (Sagamihara City) và Yamanashi
Địa điểm 186-0001 Tachikawa Legal Affairs Joint Government Bldg., 3-31-2 Kita, Kunitachi City, Tokyo Pref.
Điện thoại 042-528-7179
Thầm quyền Kiểm tra cư trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

 
Tên Số điện thoại Nhiệm vụ được giao
 Văn phòng Yokota 042-552-1404 Kiểm tra sân bayVăn phòng này không đủ điều kiện kiểm tra các trạng thái cư trú.

190-1214
12-1 Musashino, Mizuho-cho 3-chome, Tama-gun, Tokyo pref.

Văn phòng chi nhánh Niigata

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) NiigataÁp dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2
Niigata
Địa điểm 950-0001 Niigata Airport Terminal Bldg., 3710 Matsuhama-cho, Higashi-ku, Niigata City, Niigata Pref.
Điện thoại 025-275-4735
Thầm quyền Kiểm tra cư trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Kofu

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Yamanashi và NaganoAp dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2
Yamanashi và Nagano
Địa điểm 400-0031
1-1-18 Marunouchi, Kofu City, Yamanashi pref.
Điện thoại 055-255-3350
Thầm quyền Kiểm tra thường trú
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Nagano

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Nagano và NiigataÁp dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2
Nagano và Niigata
Địa điểm 380-0846 Nagano Local Legal Affairs Joint Government Bldg., 1108 Asahi-cho, Nagano City, Nagano Pref.
Điện thoại 026-232-3317
Thầm quyền Kiểm tra thường trú
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Shinjuku

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1)Nagano và Niigata
Địa điểm 380-0846 Nagano Local Legal Affairs Joint Government Bldg., 1108 Asahi-cho, Nagano City, Nagano Pref.
Điện thoại 03-5796-7111
Thầm quyền Văn phòng Chi nhánh Shinjuku chịu trách nhiệm về các quá trình trục xuất như phát hiện. Văn phòng này không đối phó trong việc kiểm tra thường trú.
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Link gốc: http://www.immi-moj.go.jp/english/soshiki/kikou/tokyo.html

 • CỤC XUẤT NHẬP CẢNH NAGOYA

Cục xuất nhập cảnh khu vực Nagoya có thẩm quyền đối với Aichi, Mie, Shizuoka, Gifu, Fukui, Toyama và Ishikawa, và bao gồm các trụ sở, văn phòng nhập cư 1 Quận và 8 văn phòng chi nhánh.

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Toyama, Ishikawa, Fukui, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Toyama, Ishikawa, Fukui, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie
Địa điểm 455-8601
5-18, Shoho-cho, Minato-ku, Nagoya City, Aichi pref.
052-559-2150
Thời gian làm việc 9:00-16:00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)

 

 
Tên Số điện thoại Nhiệm vụ được giao
Phòng tiếp nhận vấn đề chung 052-559-2150 Tổng vấn đề, vấn đề nhân sự, kế toán vv
Cục Kiểm tra việc làm và kinh doanh 052-559-2114 Kiểm tra thường trú (giấy phép lao động)
Cục Kiểm tra việc làm   và Kinh doanh
(Thủ tục một cảng biển)
052-559-2148 Kiểm tra cảng
Phỏng thanh tra sinh viên và thực tập sinh 052-559-2117 ~ 8 Kiểm tra thường trú (sinh viên, thực tập sinh, người truy cập tạm thời)
Phòng thanh tra vĩnh chú 052-559-2120 ~ 1 Kiểm tra cư trú (thường trú)
Vụ xét xử 052-559-2123 kiểm tra vi phạm
Phòng kiểm tra và Record-Control 052-559-2125 Kiểm tra thường trú
Vụ Quản lý và Kế hoạch 052-559-2130 Trục xuất
Cục Điều tra đầu tiên 052-559-2133 Trục xuất (kiểm tra vi phạm)
Cục Điều tra thứ hai 052-559-2135 Trục xuất (điều tra)
Phòng giam 052-559-2141 Trục xuất (đối xử công bằng)
Vụ trục xuất 052-559-2145 Trục xuất (hồi hương)

Văn phòng chi nhánh Toyama

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Toyama và Gifu(Áp dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2)
Toyama và Gifu
Địa điểm 939-8252 1st floor, Toyama Airport Bldg., 30 Akigashima, Toyama City, Toyama
Điện thoại 076-495-1580
Thầm quyền Kiểm tra cư trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Kanazawa

 

Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Ishikawa và Toyama(Áp dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2)
Ishikawa và Toyama
Địa điểm 920-0024 Kanazawa West Station phần Chính phủ Bldg., 3-4-1 Sainen, thành phố Kanazawa, Ishikawa
Điện thoại 076-222-2450
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)


Văn phòng chi nhánh Fukui

 

Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Fukui và Ishikawa(Áp dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2)
Fukui và Ishikawa
Địa điểm 066-0012 International Flights Terminal Bldg., New Chitose Airport, Bibi, Chitose City, Hokkaido
Điện thoại 0123-24-6439
Thầm quyền Kiểm tra cư trú và cảng
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Gifu

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Gifu(Áp dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2) Gifu
Địa điểm 500-8812
2-7-2, Mieji-cho, Thành phố Gifu, Gifu
Điện thoại 058-214-6168
Thầm quyền Kiểm tra thường trú
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Shizuoka

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Shizuoka(Áp dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2) Shizuoka
Địa điểm 420-0858 tầng 6, ABC Plaza Bldg., 9-4 Tenma-cho, Aoi-ku Shizuoka City, Shizuoka
Điện thoại 054-653-5571
Thầm quyền Kiểm tra thường trú và kiểm tra cảng hàng không
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)


Văn phòng chi nhánh Hamamatsu

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Shizuoka(Áp dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2)
Shizuoka
Địa điểm 430-0929
1-12-4, Chuo, Naka-ku, thành phố Hamamatsu, Shizuoka
Điện thoại 053-458-6496
Thầm quyền Kiểm tra thường trú
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Link gốc: http://www.immi-moj.go.jp/english/soshiki/kikou/nagoya.html

 • CỤC XUẤT NHẬP CẢNH OSAKA

Cục xuất nhập cảnh khu vực Osaka có thẩm quyền đối với Osaka, Kyoto, Hyogo (Hyogo thuộc thẩm quyền của Kobe huyện Văn phòng xuất nhập cảnh), Nara, Shiga và Wakayama, và bao gồm trụ sở chính, 2 văn phòng di trú huyện và 6 văn phòng chi nhánh (bao gồm cả 1 văn phòng chi nhánh Kobe Văn phòng Quận xuất nhập cảnh)

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara và Wakayama[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara và Wakayama
Địa điểm 559-0034
1-29-53 Nankou Kita, Suminoe-ku, thành phố Osaka, Osaka
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

 
Tên Số điện thoại Nhiệm vụ được giao
Tổng Division giao · 06-4703-2100
06-4703-2262 (FAX)
Nói chung và cán bộ công việc, Yêu cầu cho công bố các văn bản hành chính
Phòng kế toán 06-4703-2162 Kế toán tài chính và các vấn đề
Bộ kiểm tra kiểm soát 06-4703-2115 Reentry, ứng dụng liên quan Thẻ Cư và thông báo, thông báo về tình trạng hoạt động và các thông tin khác liên quan đến cư trú trung và dài hạn
Bộ kiểm tra kiểm soát
(Ship Thông tin liên quan)
06-4703-2152 Biển Cảng vụ
Việc làm và Cục Kiểm tra thường trú vĩnh viễn 06-4703-2190 Kiểm tra tình trạng cư trú (vợ, chồng của một cư dân của quốc gia hoặc vĩnh viễn của Nhật Bản, thường trú và những người khác)
Việc làm và Cục Kiểm tra thường trú vĩnh viễn
(Employment-in-Charge)
06-4703-2195 Kiểm tra tình trạng cư trú (Giấy phép lao động)
Sinh viên và Thanh tra Sở Trainee 06-4703-2158 Kiểm tra tình trạng cư trú (Student và Hoạt động văn hóa)
Sinh viên và Cục Thanh tra Trainee
(Trainee · Tạm khách – trong – Charge)
06-4703-2149 Kiểm tra tình trạng cư trú (Temporary Trainee và khách)
Vụ xét xử 06-4703-2167 Nhiệm vụ trục xuất (kiểm tra vi phạm, thẩm vấn bằng lời nói, xả chất tạm thời và những người khác) 9: 00 ~ 12: 00 13: 00 ~ 16: 00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Bộ xác minh 06-4703-2139 Xác minh kiểm tra liên quan đến cư trú9: 00 ~ 12: 00 13: 00 ~ 16: 00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Bộ xử lý thông tin 06-4703-2155 Quản lý hồ sơ kiểm tra 9: 00 ~ 12: 00 13: 00 ~ 16: 00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Sở Kế hoạch và Quản trị 06-4703-2275 Nhiệm vụ trục xuất 9: 00 ~ 12: 00 13: 00 ~ 16: 00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Cục Điều tra đầu tiên 06-4703-2170 Nhiệm vụ trục xuất (Tiết lộ) 9: 00 ~ 12: 00 13: 00 ~ 16: 00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Cục Điều tra thứ hai 06-4703-2178 Nhiệm vụ trục xuất (Báo cáo của Appearance)
9: 00 ~ 12: 00 13: 00 ~ 16: 00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Phòng giam 06-4703-2183 Nhiệm vụ trục xuất (Điều trị học viên) 9: 00 ~ 12: 00 13: 00 ~ 16: 00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Vụ trục xuất 06-4703-2181 Nhiệm vụ trục xuất (Repatration) 9: 00 ~ 12: 00 13: 00 ~ 16: 00 (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Văn phòng Quản lý thông tin Ibaraki Văn phòng Chi nhánh Mục Chi nhánh Kiểm tra quản lý hồ sơ trong văn phòng chi nhánh Ibaraki, không có dịch vụ liên quan đến việc kiểm tra tình trạng cư trú567-0071
1-11-1 Koriyama, Thành phố Ibaraki, Osaka

 

Văn phòng chi nhánh Otsu

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Shiga và Kyoto[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Shiga và Kyoto
Địa điểm 520-0044
3-1-1 Kyomachi, Otsu City, Shiga
Điện thoại 077-511-4231
Thầm quyền Kiểm tra thường trú
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Kyoto

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Shiga và KyotoKyoto và Shiga

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Kyoto và Shiga

Địa điểm 606-8395 Kyoto Second Local Joint Government Bldg., 34-12 Maruta-cho-Kawabata-Higashi-Hairu-Higashi-Maruta-cho, Sakyo-ku, Kyoto City, Kyoto
Điện thoại 075-752-5997
Thầm quyền Kiểm tra thường trú
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Chitose Tomakomai

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Kyoto và Hyogo[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Kyoto và Hyogo
Địa điểm 624-0946
901 Aza Shimo-Fukui, Thành phố Maizuru, Maizuru
Điện thoại 0773-75-1149
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Nara

Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Nara và Wakayama[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Nara và Wakayama
Địa điểm 606-8395 Kyoto Second Local Joint Government Bldg., 34-12 Maruta-cho-Kawabata-Higashi-Hairu-Higashi-Maruta-cho, Sakyo-ku, Kyoto City, Kyoto
Điện thoại 075-752-5997
Thầm quyền Kiểm tra thường trú
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Wakayama

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Wakayama và Nara[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Wakayama và Nara
Địa điểm 640-8287 Wakayama Port Joint Government Bldg., 6-22-2 Chikko, Wakayama City, Wakayama
Điện thoại 073-422-8778
Thầm quyền Kiểm tra cư trú và cảng
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Link gốc: http://www.immi-moj.go.jp/english/soshiki/kikou/osaka.html

 • CỤC XUẤT NHẬP CẢNH TAKAMATSU

Cục xuất nhập cảnh khu vực Takamatsu có thẩm quyền đối với Kagawa, Ehime, Tokushima và Kochi, và bao gồm trụ sở chính và 3 văn phòng chi nhánh.

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Tokushima, Kagawa, Ehime và Kochi[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Tokushima, Kagawa, Ehime và Kochi
Địa điểm 760-0033 Takamatsu Legal Affairs Joint Government Bldg., 1-1 Marunouchi, Takamatsu City, Kagawa
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

 
Tên Điện thoại Thẩm quyền
Phòng tiếp nhận vấn đề chung 087-822-5852 Công việc chung, vấn đề nhân sự, kế toán, vv
Tình trạng cư trú 087-822-5851 Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Phòng cưỡng chế 087-822-5879 Trục xuất

Văn phòng chi nhánh Matsuyama

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Ehime và Kochi[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Ehime và Kochi
Địa điểm 078-8391
791-8057 2nd floor, ITEM Ehime, 2-1-28 Ohkaga, Matsuyama City, Ehime
Điện thoại 089-951-1413
Thầm quyền Kiểm tra cư trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Kochi

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Kochi và Tokushima[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Kochi và Tokushima
Địa điểm 780-0850
1-4-1 Marunouchi, Thành phố Kochi, Kochi
Điện thoại 088-871-7030
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Link gốc : http://www.immi-moj.go.jp/english/soshiki/kikou/takamatu.html

 • CỤC XUẤT NHẬP CẢNH HIROSHIMA

Cục xuất nhập cảnh khu vực Hiroshima có thẩm quyền đối với Hiroshima, Yamaguchi, Okayama, Tottori và Shimane, và bao gồm trụ sở chính và 7 văn phòng chi nhánh.

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima và Yamaguchi[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima và Yamaguchi
Địa điểm 730-0012
2-31 Kami-hacchobori, Naka-ku, thành phố Hiroshima, Hiroshima
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

 
Tên Điện thoại Thẩm quyền
Phòng tiếp nhận vấn đề chung 082-221-4411 Công việc chung, vấn đề nhân sự, kế toán, vv
Tình trạng cư trú 082-221-4412 Kiểm tra thường trú
Vụ xét xử 082-221-4742 Kiểm tra vi phạm
Vụ cưỡng chế 082-221-4413 Trục xuất

 

Văn phòng chi nhánh Sakaiminato

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Tottori và Shimane[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Tottori và Shimane
Địa điểm 684-0055
3F Yonago Airport bldg. 1634 Sainokami-cho Sakaiminato-city Tottori
Điện thoại 0859-47-3600
Thầm quyền Kiểm tra cư trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Masue

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Shimane and Tottori[Application for Certificate of Eligibility *2]
Shimane and Tottori
Địa điểm 690-0841
Matsue Local Joint Government Bldg., 134-10 Mukoujima-cho, Matsue City, Shimane
Điện thoại 0852-21-3834
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Okayama

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Okayama và Tottori[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Okayama và Tottori
Địa điểm 700-0907 Okayama Second Joint Government Bldg., 1-4-1 Shimo-Ishii, Kita-ku, Okayama City, Okayama
Điện thoại 086-234-3531
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

Văn phòng chi nhánh Fukuyama

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Hiroshima và Okayama[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]

Hiroshima và Okayama

Địa điểm 720-0065 8F Estparc 1-21 Higashisakura-machi Fukuyama-city Hiroshima
Điện thoại 084-973-8090
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)


Văn phòng chi nhánh Shimonoseki

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Yamaguchi và Shimane[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Yamaguchi và Shimane
Địa điểm 750-0066 Shimonoseki Port Legal Affairs Joint Government Bldg. 3F, 1-7-1 Higashiyamato-machi, Shimonoseki City, Yamaguchi
Điện thoại 083-261-1211
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Shunan

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Yamaguchi, Shimane và Hiroshima[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Yamaguchi, Shimane và Hiroshima
Địa điểm 745-0045 Tokuyama Port Joint Government Bldg., 6-35 Tokuyama Minato-cho, Shunan City, Yamaguchi
Điện thoại 0834-21-1329
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Link gốc: http://www.immi-moj.go.jp/english/soshiki/kikou/hirosima.html

 • CỤC XUẤT NHẬP CẢNH FUKUOKA

Cục xuất nhập cảnh khu vực Fukuoka có thẩm quyền đối với Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Kagoshima, Miyazaki và Okinawa (Okinawa thuộc thẩm quyền của Naha huyện Văn phòng xuất nhập cảnh), và bao gồm trụ sở chính và 14 chi nhánh (trong đó có 4 văn phòng chi nhánh của Naha Quận Immigration Office).

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1)Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima và Okinawa

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima và Okinawa

Địa điểm 812-0003 Fukuoka Airport Domestic Flights Terminal #3, 778-1 Shimo-usui, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

 

 
Tên Điện thoại Thẩm quyền
Phòng tiếp nhận vấn đề chung 082-221-4411 Công việc chung, vấn đề nhân sự, kế toán, vv
Phòng kế toán 092-626-5057 Kế toán
Tình trạng cư trú 092-626-5151 Kiểm tra thường trú 9:00-16:00 (Lưu ý 1) Ngoại trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ) (Lưu ý 2) Dịch vụ Dịch vụ truy cập có sẵn trong thời gian nghỉ trưa (12:00-13:00), ngoại trừ cho các ứng dụng với số lượng lớn từ riêng Tổng công ty / tổ chức
Vụ xét xử 092-626-5067 Kiểm tra vi phạm
Vụ cưỡng chế 092-626-5107 Trục xuất


Văn phòng chi nhánh Kita Kyushu

Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Fukuoka và Oita[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Fukuoka và Oita
Địa điểm 803-0813 Kokura Joint Government Bldg., 5-3 Jonai, Kokura-Kita-ku, Kitakyushu City, Fukuoka
Điện thoại 093-582-6915
Thầm quyền Kiểm tra cư trú và cảng
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)


Văn phòng chi nhánh Saga

Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1)Saga, Fukuoka và Nagasaki

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Saga, Fukuoka và Nagasaki

Địa điểm 840-0801
3-3-20 Ekimae-Chuo, Thành phố Saga, Saga
Điện thoại 0952-36-6262
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)


Văn phòng chi nhánh Nagasaki

Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Nagasaki và Saga[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Nagasaki và Saga
Địa điểm 850-0921 Nagasaki Port Joint Government Bldg., 7-29 Matsugaeda-machi, Nagasaki City, Nagasaki
Điện thoại 095-822-5289
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)


Văn phòng chi nhánh Tsushima

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1) Nagasaki[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Nagasaki
Địa điểm 817-0016 Izuhara Local Joint Government Bldg., 341-42 Izuhara-machi-Higashisato, Tsushima City, Nagasaki
Điện thoại 0920-52-0432
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Kumamoto

Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1)Kumamoto, Fukuoka, Oita và Miyazaki

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Kumamoto, Fukuoka, Oita và Miyazaki

Địa điểm 862-0971 Kumamoto Second Joint Government Bldg., 3-1-53 Oe, Kumamoto City, Kumamoto
Điện thoại 096-362-1721
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Oita

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1)Oita, Kumamoto và Miyazaki

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Oita, Kumamoto và Miyazaki

Địa điểm 870-8521
1 tầng Oita Homu Sogo Chosha, 7-5 Niage-machi,Thành phố Oita, Oita
Điện thoại 097-536-5006
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Miyazaki

 
Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1)Miyazaki và Kumamoto

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Miyazaki và Kumamoto

Địa điểm 880-0802
2nd Fl. Miyazaki Homu Sogo Chosha, 1-1 Beppu-cho, Miyazaki-Shi, Miyazaki
Điện thoại 0985-31-3580
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Văn phòng chi nhánh Kagoshima

Khu vực thẩm quyền (Thủ tục đăng ký cư trú*1)Kagoshima, Kumamoto và Miyazaki

[Ứng dụng cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện * 2]
Kagoshima, Kumamoto và Miyazaki

Địa điểm 892-0822 Kagoshima Port Joint Government Bldg., 18-2-40 Izumi-cho, Kagoshima City, Kagoshima
Điện thoại 099-222-5658
Thầm quyền Kiểm tra cứ trú và cảng/sân bay
Thời gian làm việc 9:00 – 12h:00 và 13:00 – 16h:00 (trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Ghi chú bổ sung

 1. Thủ tục đăng ký cư trú:

Về nguyên tắc, người nộp đơn có thể nộp đơn tại các văn phòng khu vực nhập cư, văn phòng nhập cư cấp huyện hoặc văn phòng chi nhánh phụ trách các địa chỉ cư trú nước ngoài.

 1. Đơn xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện:

Về nguyên tắc, người nộp đơn có thể nộp đơn tại văn phòng nhập cư hay khu văn phòng nhập cư trong khu vực phụ trách của địa chỉ của nhà tuyển dụng của người nộp đơn (đại lý ứng dụng) hoặc người thân của đương đơn. Cần lưu ý rằng một số văn phòng chi nhánh không xử lý một số thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện.

 1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi khác, hãy tham khảo văn phòng nhập cư trong khu vực, văn phòng di trú huyện hoặc chi nhánh văn phòng gần nhất của bạn.

Nguồn: http://www.immi-moj.go.jp/english/soshiki/index.html

 

 •                                                                                                        – St: Mạnh Cường –

Tin tức liên quan